Unghest-skolen

Mål: Å utdanne ekvipasjer som har en god kommunikasjon, er trygge i sine oppgaver og utfører disse på en god måte over tid. Alle raser velkomne!

 

Kurskonsept:

Unghestkurs 1 er et grunnkurs, og gir en innføring i kroppspråk, tillit/ledelse, håndtering på bakken, mønstring, longering, tømmekjøring, og forberedelse til innkjøring og innridning

 

Etter unghestkurs 1, kan man gå videre på Unghestkurs 2.

Unghestkurs 2/utstilling

Unghestkurs 2/innkjøring

Unghestkurs 2/innridning

 

Etter Unghestkurs 2/innridning/innkjøring kan man delta på unghestkurs 3.

Unghestkurs 3/tilridning

Unghestkurs 3/tilkjøring

 

Etter fullført Unghestkurs 3/tilridning, kan man delta på

Unghestkurs 4/intro-sprang og/eller intro-dressur

Etter fullført Unghestkurs 3/tilkjøring, kan man delta på

Unghestkurs 4/intro-kjøresport og/eller intro-oppdragshest

 

Etter fullendt Unghestskole, er ekvipasjen klar for å delta på ordinære treninger og kurs ved Stall Volhaugen.

Velkommen på kurs!