Vi tilbyr oppstalling i nybygd stall med høy standard og gode fasiliteter.

Stall Volhaugen er organisert og bygget opp med fokus på hms, trivsel og trygghet for både hester og mennesker.

Fasiliterer:

Store romslige bokser.

Ridehall og uteridebane

Skrittemaskin 

Vaskespilt

Hindermateriell

Tilgang på store, egnede turområder.

Ridestier i egen skog, tilgang uten å behøve å ri langs trafikkert vei.

Salrom

En paddock til hver hest, og paddocker der fler kan gå sammen hvis det er ønskelig.

 

 

  • Salrom tar form

  • HMS i praksis